Konsulttjänster

Vi erbjuder ekonomi- och analystjänster!

Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning erbjuder tillsammans med samarbetspartners och underleverantörer ett kundanpassat upplägg för att skräddasy och optimera lösningar som passar just ert behov.

Med många års erfarenheter av redovisning och revision hjälper vi er bla. att analysera ert företag och undersöker er utvecklingspotential och på så sätt ge er underlag till framtida beslut. Vi utför konsultuppdrag på både kort och lång sikt i projektform eller löpande.

Här finner du ett urval av tjänster som vi kan tillhandahålla.

 – Redovisningsuppdrag; Vi bistår med personalstyrka under er rekrytering-, vikarie-, semestertid.
 – Företagsanalyser (resultat- och marknadsanalyser).
– Konkurrentanalyser
– Löneenkäter
– Medlemsenkäter/undersökningar
– Telefonuppföljning av utskick/enkät.
– Marknadsundersökningar
– Medlemshantering
– Åtar sig styrelseuppdrag.
– Löpande redovisning, Bokslut, Årsredovisning

Vänligen kontakta oss för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.