Ekonomisk förvaltning BRF

Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning tar hand om hela eller delar av er bostadsrättsförenings ekonomiska förvaltning.

Vi lägger stor vikt på den personliga kontakten och engagemanget för er bostadsrättsförening.

Vår styrka är att vi jobbar med korta ledtider, snabb återkoppling och på ett strukturerat arbetssätt.

Vi arbetar med digitala system och via vår kundportal kan ni säkert logga in via BankID och få tillgång till era föreningsuppgifter.

Ni kan även via kundportalen spara ned era dokument, skicka ut information till era medlemmar och se era avier mm.

Vårt mål är att ni ska känna er trygga med den ekonomiska förvaltningen och bibehålla en positiv känsla inför ert styrelseuppdrag.

Tillsammans skapar vi ett långsiktigt samarbete!

ETT URVAL AV DE TJÄNSTER SOM INGÅR I DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN BRF ÄR:
 • Löpande bokföring
 • Avisering av hyror och avgifter
 • Uppföljning av betalning samt kravhantering
 • Register för medlemmar, lägenheter och lokaler -Upprättar och uppdaterar löpande
 • Registrering samt digitalisering av leverantörsbetalningar
 • Upprättar attestflöden
 • Behjälplig med inhämtande av offerter för renoveringar/inköp/tjänster till föreningen
 • Budget/likviditetsbudget – upprättande samt genomgång
 • Ekonomisk uppföljning samt förslag på förbättringar
 • Lånhantering – bevakar och följer upp bindningstider och räntor mot bankerna
 • Lönehantering av arvoden inkl kontrolluppgifter
 • Inkomstdeklaration
 • Bokslut
 • Årsredovisning

För mer information eller att få ta del av ett kostnadsfritt offertförslag, vänligen kontakta oss.