Styrelsestöd BRF

Är er styrelse ny eller vill ni få bättre koll på vilka styrelseroller och uppgifter som finns inom en bostadsrättsförening?

Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning erbjuder styrelsestöd för bostadsrättsföreningar där vi på ett tydligt sätt går genom era roller i styrelsen och tar upp de viktigaste momenten och de lagkrav som gäller för er bostadsrättsförening.

Tillsammans lägger vi upp en årsplan och strukturerar och effektiviserar ert styrelsearbete.

Vårt mål är att ni i styrelsen och ni som styrelseledamöter ska känna er trygg med era styrelseroller och att arbetet ska bli så givande, tidseffektivt och enkelt som möjligt.

Vänligen kontakta oss för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.