Styrelsestöd BRF

Hej styrelseledamot!

Är er styrelse ny eller vill ni få bättre inblick i vilka styrelseroller och uppgifter som finns i en bostadsrättsförening?

Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning erbjuder styrelsestöd för bostadsrättsföreningar där vi på ett tydligt sätt går genom era roller i styrelsen och tar upp de viktigaste momenten och de lagkrav som gäller för er bostadsrättsförening.

Tillsammans lägger vi upp en årsplan samt strukturerar och effektiviserar ert styrelsearbete.

Vårt mål är att ni i styrelsen och du som styrelseledamot skall känna dig trygg med er styrelseroll och att arbetet skall bli så givande, tidseffektivt och enkelt som möjligt.

Med oss startar er resa till en tryggare roll som styrelseledamot.

Vänligen kontakta oss för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.